Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ), 1958’de Türk Hava Yolları’na ikram hizmeti sağlamak üzere bir alt birim olarak kurulmuştur. Uzun yıllar Türk Hava Yolları ve diğer yabancı havayollarına hizmet veren bir kamu kurumu olarak faaliyet gösterdikten sonra 1989 yılında %70 hissesi SAS Service Partner’a satılarak özelleştirilmiştir. 1993 yılından beri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda bulunmaktadır.

USAŞ’ın uzun yıllar boyunca ana faaliyet konuları havayolu şirketlerine ikram (catering) hizmetleri vermek ve hava alanları, terminal ve diğer hava ulaşımı ile ilgili mahallerde lokanta, büfe, kafeterya, benzeri tesisler ve satış mağazaları açıp, işletmek olmuştur.

Şirket 2012 yılından itibaren Işıklar Holding çatısı altında faaliyet göstermektedir. Şirket’in Işıklar Grubu bünyesine geçmesinden sonra Işıklar Grubunun faaliyetlerinin değişik sektörlere yayılması projeksiyonu çerçevesinde Şirketimizin faaliyetlerinin planlanmasına yönelik araştırma ve değerlendirme çalışmaları neticesinde; Şirketimizi güçlü bir mali yapıya kavuşturmak sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak, yeni bir faaliyet konusu ile aktif yapıya ulaştırmak ve Holding Şirketi olma yolunda gerekli iştirak yapısını oluşturmak, faaliyet giderlerini düşürerek tasarruf ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla, Işıklar Yatırım Holding A.Ş. şirketlerinden 207.500.000 TL ödenmiş sermayeli Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni bütün aktifi ve pasifi ile kül halinde devir almak suretiyle birleşmiş ve takiben Şirket faaliyet konusunu Holding şeklinde değiştirmiş buna bağlı olarak ticaret unvanını "USAŞ Yatırımlar Anonim Şirketi" olarak değiştirmiştir.

Işıklar Park Alışveriş Merkezi Yatırım A.Ş.(‘’Işıklar Park’’)

Işıklar Grubunun Türkiye çapındaki gayrimenkullerini geliştirmek , Anadolu’nun çeşitli illerine AVM kazandırılması amacıyla 2011 yılında kurulan Işıklar Park, bu alandaki araştırma ve projelendirme faaliyetlerine devam etmektedir.
Işıklar İnşaat ve Turizm İşletmeleri A.Ş.(“Işıklar Turizm”)

Işıklar Grubun Inşaat ve Turizm faaliyetlerini yürütmek amacıyla 1976 yılında kurulan Işıklar Turizm’in fiili faaliyet konusu hali hazırda Türkiye’nin değişik illerinde ‘’Dünya Offshore Şampiyonası" yarışları organizasyonlarını düzenlemek ve tanıtımını yapmaktır.