Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.’nin %68, Niğbaş Niğde Beton San. A.Ş.'nin %31 oranında pay sahibi olduğu BND Elektrik Üretim A.Ş.’nin (BND) bünyesinde Üçgen ve Üçgen II adı altında 2 adet nehir tipi Hidro Elektrik Santrali (HES) projesi mevcuttur. BND bu iki projenin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş olup her iki projenin arazi kullanım hakları 49 yıllığına BND ’ye aittir. Bu hakların kullanımda kalan süre 44 yıldır. Üçgen II Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgelerinden olan Karadeniz bölgesi içerisindedir. Üçgen projesi ise Osmaniye ili sınırlarındadır BND Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Ordu ili, Kabadüz ilçesinde yapımı tamamlanan "Üçgen-2 Reg. Ve HES" in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan geçici kabulü 17.07.2014 tarihinde tamamlanarak, tesis işletmeye alınmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından verilen EÜ/1517-7/1106 üretim lisans numaralı, toplam 10,319 MWe kurulu güce ve 33,815 GWh yıllık enerji üretimine sahip olan "Üçgen-2 Reg. Ve HES" projesinde sırasıyla TEDAŞ, DSİ ve son olarak T.C. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan geçici kabulleri tamamlanmıştır. Böylece, yapımına Ekim 2011 ayında başlanan "Üçgen-2 HES ’te tüm yasal prosedürün tamamlanmasıyla, ticari olarak elektrik üretimine ve satışına başlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından verilen EÜ/1575-5/1144 Üretim Lisans numaralı, toplam 3,388 MWe kurulu güce sahip olan “Üçgen Reg. Ve HES” projesinde de sırasıyla TEDAŞ/AKEDAŞ, DSİ ve son olarak T.C. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan Geçici Kabulleri tamamlanmıştır. Böylece, yapımına Temmuz 2012 ayında başlanan “Üçgen HES ’te tüm yasal prosedürün tamamlanmasıyla, 07.11.2014 tarihinde ticari olarak elektrik üretimi ve satışına başlanmıştır.
Şirket’in ana faaliyet konusu elektrik enerjisi, buhar ve sıcak su üretimi olup üretim faaliyetlerine 06.02.2005 tarihinde başlamıştır.

Global Enerji Çorlu’da iki ayrı üretim santralinde doğalgaz motorları ile elektrik üretmektedir. Şirket’in Hacışeremet mevkiindeki Global -1 santralinde 4 adet, Velimeşe mevkiindeki Global-2 Santralinde 3 adet doğal gaz motoru bulunmakta olup hali hazırda toplam kurulu gücü 32 MW’dır.

Global Enerji’nin Ordu’da kurulmasını planladığı, 14,9 MW kurulu gücündeki Pendik Reg. ve HES tesisine, 49 (kırk dokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmesi EPDK’ca uygun bulunmuştur. Proje için ÇED Raporu alınması çalışması devam etmekte olup, bu raporun alınmasından sonra lisans alımına yönelik EPDK’ya gerekli başvurularda bulunulacaktır.
Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in %50 oranında pay sahibi olduğu BBS Elektrik Üretim Dağıtım A.ş: 20.10.2006 tarihinde Ankara’da kurulmuş olup faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi ve satışıdır.

Karabük sınırları içinde 7,5 MW üretim gücü kapasiteli Yenice Reg. ve HES santralinin lisans alma hakkına sahiptir. Şirket projesine ilişkin olarak yeni bir fizibilite raporu hazırlanmış ve bu rapor onay amacıyla Devlet Su İşlerine (DSİ) sunulmuştur. DSİ’den alınacak onay çerçevesinde ön lisans alımına yönelik prosedürlere başlanması planlanmaktadır.