Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları her yıl Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerine verilecek mali haklarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Şirketimizde üst düzey çalışanlara uygulanacak ücretler; Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan bir komite tarafından ilgili pozisyonun gerektirdiği sorumluluk ve personelin gösterdiği performans birlikte ele alınarak, piyasadaki ücret seviyeleri ve Şirket içindeki dengeler dikkate alınarak yılda en az bir kez gözden geçirilmek suretiyle belirlenir. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı şekilde dağıtılabilir kârın ortaklara birinci temettü verildikten sonra kalan kısmının en fazla %5’i Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlara Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir.