Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret  Ünvanı Sermayedeki Payı (TL) Grubu Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
Turgut Işık Mahdumları Gayrımenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. 2.561.724,90 A 0,47 6,63
Işıklar Holding A.Ş. 120.336.327,98 B 22,14 20,77
Diğer 420.667.680,35 B 77,39 72,6
Toplam 543.595.733,23 100,00 100,00

Işıklar Enerji ve Yapı Holding hisseleri A ve B olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. A Grubu nama yazılı, B Grubu hisseleri ise hamiline yazılıdır. A grubu hisselerin yönetim kurulun aday gösterme ve oy hakkına ilişkin imtiyazı vardır. Şirket Yönetim Kurulu A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yine A grubu hisse sahiplerinin her bir hisse için 15 oy hakkı, B grubu hisse senetlerinin ise her biri için 1 oy hakkı bulunmaktadır. BİST’de işlem gören hisse senetleri B Grubudur.