08/10/2014
Birleşme Sonrası Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.’nde Yeni Atamalar
Işıklar Grubu Şirketlerinden BİST’de işlem gören ve Holding şeklinde örgütlenmiş aynı faaliyet konusuna sahip iki Şirketi Işıklar  Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile Işıklar Yatırım Holding […]
19/09/2014
Şirketimiz ile Işıklar Yatırım Holding A.Ş.’nin birleşme işlemine ilişkin…
Şirketimiz ile Işıklar Yatırım Holding A.Ş.’nin birleşme işlemine ilişkin tüm dokümanlar yakında Yatımcı İlişkileri altındaki Duyurular bölümünde yayınlanacaktır.
21/07/2014
IŞIKLAR GRUBU BİST’deki ŞİRKETLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR
Işıklar Holding yönetiminde bulunduğu şirketlerin tek çatı altında toplayarak ölçek ekonomilerinden yararlanmaya yönelik sinerji yaratılması ve bu yolla stratejik planlama ve finansman imkanlarının etkin yönetiminin sağlanarak […]