Konsolide Finansal Tablolar Pdf İndir   Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Pdf İndir
31.03.2020 (Denetlenmemiş)   31.03.2020 (Denetlenmemiş)
Konsolide Finansal Tablolar Pdf İndir   Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Pdf İndir
30.06.2020 (Sınırlı Denetlenmiş)   30.06.2020 (Sınırlı Denetlenmiş)