• Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklıkları Işıklar Holding A.Ş., Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çemaş Döküm Sanayi A.Ş., Metemteks Sentetik İplik A.Ş., Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ve Işıklar Park Alışveriş Merkezi Yatırım A.Ş.’dir. Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.’nin Çemaş’ın da Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.’de %99,9 oranında ve Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de %26,5 oranında payı bulunmaktadır. Diğer yandan Işıklar Ambalaj’ın Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren Işıklar Paper Sack Ltd. unvanlı bir bağlı ortaklığı, Özışık İnşaat’ın da JCB iş makinalarının Türkiye ithalatçısı Sif İş Makina’larında ve Hyundai iş makinalarının Türkiye ithalatçısı HMF Makine’de sırasıyla %42,49 ve %44,10 oranlarında iştiraki bulunmaktadır. Doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiğimiz şirketlerle ilgili detaylı bilgiyi Şirketimiz internet sitesinin Kurumsal başlığı altındaki Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler bölümünden edinebilirsiniz.

  • Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in kayıtlı sermaye tavanı ve çıkarılmış sermayesi ne kadardır?

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 543.595.733,23-TL’dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerde paya bölünmüştür. Bu payların 2.561.724 adedi A grubu imtiyazlı pay olup, kalanı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

  • Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in esas sözleşmesine göre A grubu payların imtiyazları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şirket esas sözleşmesine göre A grubu hisselerin yönetim kuruluna aday gösterme ve oy hakkına ilişkin imtiyazı vardır. Şirketin Yönetim Kurulu A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yine A grubu pay sahiplerinin her bir pay için 15 oy hakkı, B grubu payların ise her biri için 1 oy hakkı bulunmaktadır. BİST’de işlem gören paylar B Grubudur.

  • Işıklar Enerji ve Yapı Holding Genel Kurul tarihini nasıl öğrenebilirim?

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantı davetleri, toplantı tarihlerinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirketimizin internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde duyurulmaktadır.

  • Işıklar Enerji ve Yapı Holding Genel Kuruluna nasıl katılabilirim?

Şirketimizin pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden güvenli elektronik imzalarını kullanarak da katılabilirler. Elektronik genel kurula katılmak isteyen ortaklarımızın öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir.

  • Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in finansal raporları hangi dönemlerde açıklanmaktadır?

Şirketimizin finansal raporları 3, 6, 9 ve 12 aylık olmak üzere yılda dört defa açıklanmaktadır. Şirketimizin konsolide finansal rapor hazırlama yükümlülüğü bulunduğundan yıllık finansal raporlar hesap dönemlerinin bitimini takip eden 70 gün içinde kamuya açıklanır. Ara dönem finansal raporlardan bağımsız denetim yükümlülüğü olmayan dönemlerde (3 ve 9 aylık raporlar) hesap döneminin bitimini takip eden 40 gün içinde, bağımsız denetim yükümlülüğünün bulunduğu 6 aylık raporlar ise hesap döneminin bitiminden (30.06’dan itibaren) 50 gün içinde açıklanır.

  • Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in faaliyet raporlarına nereden ulaşabilirim?

Şirketimizin yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarına hem www.kap.gov.tr adresinden hem de Şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir.

  • Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in payları Borsa’da hangi pazarda işlem görmektedir?

Şirketimizin payları Borsa’da Ana Pazarda IEYHO kodu ile işlem görmekte ve BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım/ BIST İstanbul/ BIST Tüm/ BIST Tüm 100/ BIST Ana endekslerine dâhil edilmektedir.

  • Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in halka açıklık oranı ne kadardır?

Şirketimiz BIST’de payları işlem gören şirketler arasında halka açıklık oranı en yüksek şirketlerden biridir (yaklaşık %90). Bununla birlikte, halka açıklık oranı BIST’de yapılan alım ve satımlarla sürekli değişebileceğinden en güncel ortaklık yapısı bilgilerini www.kap.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

  • Işıklar Enerji ve Yapı Holding paylarının alımı veya satımını nereden yapabilirim?

Şirketimizin paylarının tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıtlıdır. Şirketimizin Borsa’da işlem gören payları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş aracı kurumlar aracılığı ile yapılmaktadır.