2018

2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Pdf İndir
2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Davet Mektubu Pdf İndir
2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündemi Pdf İndir
2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname Pdf İndir
2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli Pdf İndir
2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Pdf İndir
2018 Yılı Olağanüstü Gn.Kurul Kararı İptal Davası Duyurusu “Şirketimizin 01 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına geciktiği için katılamayan bir ortağımız tarafından, söz konusu genel kurul toplantısında alınan kararın iptali istemiyle İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, anılan mahkeme tarafından Şirketimize gönderilen tensip tutanağından öğrenilmiştir.” “Mehmet Emre CİHANGİR Tarafından İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2018/249 E.no.lu dosyası ile dava açılmış olup, ön inceleme duruşması 17.05.2018 tarih ve saat 15:50’de yapılacaktır.”