IEYHO-USAS Birleşmesi

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

SPK Onaylı Duyuru Metni 1 Pdf İndir
SPK Onaylı Duyuru Metni 2 Pdf İndir
Birleşme Raporu Pdf İndir
Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu Pdf İndir
Birleşme Sözleşmesi Pdf İndir
Esas Sözleşme Tadil tasarısı Pdf İndir
IEYHO 31.03.2017 Faal Raporu Pdf İndir
IEYHO 2014 Faal Raporu Pdf İndir
IEYHO 2015 Faal Raporu Pdf İndir
IEYHO 2016 Faal Raporu Pdf İndir
IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122014 Pdf İndir
IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122015 Pdf İndir
IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122016 Pdf İndir
IEYHOL Ara Dönem Finansal Raporlar 31032017 Pdf İndir
USAS Ara Dönem Finansal Raporlar 31032017 Pdf İndir
USAŞ 31.03.2017 Faal Raporu Pdf İndir
USAŞ 2014 Faal Raporu Pdf İndir
USAŞ 2015 Faal Raporu Pdf İndir
USAŞ 2016 Faal Raporu Pdf İndir
USAŞ Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122014 Pdf İndir
USAŞ Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122015 Pdf İndir
USAŞ Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122016 Pdf İndir
Uzman Kuruluş Raporu Pdf İndir