2021 Yılı Finansal Tabloları

Konsolide Finansal Tablolar Pdf İndir   Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Pdf İndir
30.06.2021 (Sınırlı Denetlenmiş) )   30.06.2021 (Sınırlı Denetlenmiş)
Konsolide Finansal Tablolar Pdf İndir   Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Pdf İndir
31.03.2021 (Denetlenmemiş)   31.03.2021 (Denetlenmemiş)