2019

2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Hazirun Cetveli Pdf İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Toplantı Tutanağı Pdf İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Dokümanı Pdf İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Davet Mektubu Pdf İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Pdf İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Vekaletname Pdf İndir
Ek.2 Kar Dağıtım Tablosu Pdf İndir
Ek.3 Esas Sözleşme Madde Tadili Pdf İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Vekaletname Pdf İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Davet Mektubuu Pdf İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Gündemi Pdf İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Bilgilendirme Dokümanı ve Kar Dağıtım Tablosu Pdf İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Madde Tadili Pdf İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun(Ertelendi) Pdf İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı (Ertelendi) Pdf İndir